کمیته تحقیق و توسعه بنیاد برکت، به منظور محرومیت زدایی مناطق محروم و توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی، آیین نامه فقرزدایی و توان افزایی برکت را با عنوان اختصاری «آفتاب» با رویکرد توسعه پایدار روستایی، تدوین و به تصویب رسانده است.

«آفتاب» مجموعه ای متشکل از دستورالعمل اجرایی، رویه های زیرساختی و نیز نظام مدیریتی است که با نگاهی جامع به دنبال ایجاد توازن میان انسان، محیط و فعالیت های اقتصادی است.

بر اساس «آفتاب» بنیاد با ایفای نقش تسهیلگری و با مشارکت جوامع محلی، به شناسایی ظرفیت های توسعه ای و بسیج منابع می پردازد و مردم را در فرآیندهای آموزشی، تصمیم گیری مشارکتی، ایجاد و یا توسعه کسب و کار، خوداتکایی، ایجاد همبستگی اجتماعی و رشد جمعی همراهی می نماید.

بنیاد برکت در این رویکرد، با تأکید بر ضرورت توجه به مدل های علمی، دانش توسعه را در منطقه ترویج می دهد و پس از پشتیبانی و حمایت از فعالیت های جمعی و تقویت توان اجتماعی و اقتصادی محل، نقش حمایتی خود را محدود و به منظور استقرار چرخه توانمندسازی و رشد، به نظارت و راهبری این حرکت جمعی تا سطح شکل گیری نسبی خوداتکایی می پردازد.

 • فقرزدایی
 • توسعه پایدار
 • توانمندسازی
 • پیوستگی اجتماعی
 • معیشت پایدار
 • مشارکت جوامع محلی
 • تسهیلگری
 • امکان سنجی
 • توان افزایی
 • پیشگفتار
 • مقدمه
 • بخش اول: مبانی نظری
 • بخش دوم: آیین نامه «آفتاب»
 • بخش سوم: پیوست ها
 • بخش چهارم: ساختار الگوسازی

في إطار التحسین و تطویر التمکین الاقتصادي و ریادة الأعمال و التنمیة الاجتماعیة في المناطق المحرومة للبلاد و علی أساس الدرسات المنجزة، تم تدوین «لائحة إزالة الفقر و التمکین لبرکة» (آفتاب) من قبل لجنة البحث و التطویر لمؤسسة برکة و من خلال مشارکة المجتمعات المحلیة و تمت المصادقة علي هذه اللائحة بأربعة فصول و 23 مادة و 8 ملاحظات خلال الاجتماع المائة و الثاني و الثمانین لمجلس إدارة مؤسسة البرکة المنعقد بتاریخ 29/6/1394.

إزالة الفقر

التنمیة المستدامة

التمکین

التماسک الاجتماعي

سبل المعشیة المستدامة

المشارکة

امکانیة تقییم الأنشطة

التمهید

المقدمهة

الجزء الأول: الأسس الفکریة

الجزء الثاني: لائحة «آفتاب»

الجزء الثالث: المرفقات

الجزء الرابع: هیکلة المنذجة

In order to improve and promote economic empowerment, entrepreneurship and social development in deprived areas of the country and based on studies conducted, “Regulations of Poverty Reduction and Empowerment of Barakat” “Aftab” was regulated through the participation of local communities by the Research and Development Committee of Barakat Foundation in 4 chapters, 23 articles, and 8 notes, and the regulations approved at the one hundred and eighty-second meeting of the Board of Directors of Barakat Foundation on September 20.2015.

Poverty Reduction

Sustainable Development

Empowerment

Social Cohesion

Sustainable Livelihoods

Participation

Facilitation

Feasibility

Introduction

Part One: Theoretical Foundation

Part Two: Regulations “Aftab”

Part Three: Attachments

Part Four: Modeling Structure

تماس با ما

درباره‌ی ما

خانه

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است

بنای تأسیس بنیاد برکت، دستور مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» خطاب به رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بوده است که فرمودند: «در ذهنم حل مشکلات محرومین بوده است. مثلاً مشکلات هزار روستا را کاملاً حل کنید. چه‌قدر خوب است هزار نقطه آباد شود یا هزار مدرسه در کشور ساخته شود، این دستگاه را برای این کار آماده کنید». بنیاد برکت در راستای همین رهنمود، در 20 آذر ماه سال 1386 توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تأسیس شد تا به عنوان مجموعه‌ای برای محرومیت‌زدایی، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی و انجام امور عام‌المنفعه، فعالیت نماید. این نهاد با تفأل بر قرآن کریم، «برکت» نامیده شد تا از همان ابتدا پیام‌آور برکت و توسعه در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی کشور باشد.
آدرس پستی: خیابان وزرا کوچه بیست و یکم پلاک ١١ طبقه ٥
کدپستی : 1513935113
تلفن‌های تماس: 88480019 (021) - 88728264 (021)