کتاب آیین نامه سرمایه گذاري حمایتی اشتغال برکت که به اختصار از آن تحت عنوان طرح «سـحاب» یـاد می­شود، به عنوان حلقه تکمیـل کننـده چارچوب مفهومی

به گزارش روابط عمومی بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، دکتر محمود عسکری آزاد به همراه معاون و مدیران توسعه‌ی اشتغال اجتماع‌محور بنیاد برکت با سیدمرتضی بختیاری رییس کمیته‌ی امداد امام خمینی(ره) دیدار و گفت‌وگو کرد.